Samoczynne oddzielenie się szybowca SZD-50-3 Puchacz SP-3202 od holującego samolotu 284/07

Data zdarzenia: 
9 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Strzyżewice
Poland
51° 50' 2.3064" N, 16° 31' 29.9352" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 284/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Leszno - Strzyżewice (EPLS)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-50-3 Puchacz
Znaki rejestracyjne: SP-3202

Przyczyna incydentu:
Samoczynne odczepienie się liny holowniczej od samolotu spowodowane nie całkowitym
zamknięciem wyczepu nie wykrytym podczas obowiązkowego sprawdzenia poprawności
podczepienia liny holowniczej.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami sformułowała następujące zalecenia profilaktyczne:
− Zapoznać z okolicznościami zdarzenia pilotów podczas szkoleń okresowych ze
zwróceniem uwagi na metody sprawdzenia poprawności podczepienia liny holowniczej.
− Rozważyć możliwość stosowania innych niż metalowe bezpieczniki o odpowiedniej
wytrzymałości.

ZałącznikWielkość
2007_284_U.pdf60.1 KB
comments powered by Disqus