Przekrocznie dopuszczalnego przeciążenia pionowego podczas lądowania samolotu Boeing 767 SP-LPE spowodowane zbyt późnym wyrównaniem 1042/10

Data zdarzenia: 
10 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

United States
40° 38' 58.3188" N, 73° 46' 29.9856" W

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1042/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Nowy Jork (KJFK)
Państwo: USA

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 767-300
Znaki rejestracyjne: SP-LPE

Przyczyna incydentu:
Wykonanie zbyt późnego wyrównania przez pilota lecącego.

Zalecenia profilaktyczne:
• Opracować biuletyn informacyjny dla floty B-767 dotyczący tego zdarzenia.
• Omówić zdarzenie podczas okresowych szkoleń personelu Lotniczego PLL LOT S.A. ze
zwróceniem uwagi o obowiązku dokonywania odpowiedniego wpisu w Pokładowym
Dzienniku Technicznym (LDP-60) nawet w przypadku podejrzenia wystąpienia twardego
lądowania.

ZałącznikWielkość
2010_1042_U.pdf58.65 KB
comments powered by Disqus