Pęknięcia piast kół podwozia samolotów PZL M-18B Dromader SP-ZWG i SP-ZZD stwierdzone podczas przetaczania i przeglądu samolotów 225/11

Data zdarzenia: 
14 March, 2011 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 50.7996" N, 20° 58' 55.128" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 225/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samoloty PZL M-18 Dromader
Znaki rejestracyjne: SP-ZWG i SP-ZZD

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia, polegającego na stwierdzeniu pęknięcia
piasty koła lewego podwozia głównego (nr części D41.510.00.2L, nr fabr. Z860210), były
błędy popełnione podczas czynności obsługowych (kasowania luzu) przez personel
obsługowy, wskutek których doszło do wprowadzenia nadmiernych lokalnych naprężeń w
materiał piasty.

Komisja akceptuje działania profilaktyczne podjęte przez Użytkownika, polegające na
natychmiastowym, sukcesywnym sprawdzeniu piast kół na wszystkich posiadanych samolotach
typu M-18 Dromader.

Komisja formułuje następujące zalecenie profilaktyczne dla ULC:
Rozważyć celowość wydania odpowiedniej Dyrektywy Zdatności.

ZałącznikWielkość
2011_225_U.pdf57.97 KB
comments powered by Disqus