Niewłaściwa obserwacja przestrzeni przed samolotem T-131 Jungmann SP-YPY przed i w trakcie kołowania 173/05

Data zdarzenia: 
14 August, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 173/05

Miejsce zdarzenia:
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot T-131 Jungmann
Znaki rejestracyjne: SP-YPY

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwa obserwacja przestrzeni przed samolotem przed rozpoczęciem i w trakcie kołowania.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zwiększenie nadzoru przez Służbę Operacyjną - Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego przy poruszaniu sie statków powietrznych po płytach postojowych statków powietrznych.
2. Dodatkowo zalecono ustawianie statków powietrznych, w których występuje ograniczona widoczność do przodu w odległościach zwiększonych niż zaleca Aneks XIC ICAO.
3. Zabroniono ustawiania tego typu statków powietrznych (ograniczona widoczność do przodu) za innymi statkami powietrznymi.

ZałącznikWielkość
2005_173_U.pdf42.64 KB
comments powered by Disqus