Błąd Koordynatora Ruchu Naziemnego podczas prowadzenia samolotu An-124 RA-82080 859/08

Data zdarzenia: 
16 November, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 6' 9.6012" N, 16° 53' 8.9988" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 859/08

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot An-124
Znaki rejestracyjne: RA-82080

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu było niezachowanie przez Koordynatora Ruchu Naziemnego bezpiecznej odległości od przeszkody stałej podczas prowadzenia samolotu An-124, która dla tej kategorii statków powietrznych wynosi 7.5 m.

Zalecenia profilaktyczne:
1) Umieszczenie na płycie postojowej samolotów PPS oraz PPS-2 tymczasowego oznakowania poziomego pozwalającego Koordynatorowi Ruchu Naziemnego w sposób właściwy określić moment skrętu na stanowisko z zachowaniem bezpiecznej odległości od przeszkód stałych przez samolot An-124.
2) W przypadku zabezpieczania przylotu samolotu An-124 wyznaczenie dwóch uprawnionych osób z Sekcji Obsługi Samolotów do zabezpieczenia jego wkołowania na PPS-2.
3) Należy rozważyc możliwość wprowadzenia na PPS-2 stanowiska postojowego oraz oznakowania poziomego dla samolotów kategorii F.
4) W związku z zagrożeniem uszkodzenia innych samolotów znajdujących się na PPS-2 ze strony statków powietrznych o dużych gabarytach (podmuchy silnika podczas wkołowania oraz wykołowania) zasadnym wydaje się przebazowanie mniejszych samolotów na PPS-1 w czasie planowanych przylotów samolotu An-124. W tym celu należałoby zapewnić właściwą obsługę tych samolotów na PPS-1 (świetlenie krawędziowe, zasilanie, transport).
5) Umieszczenie nowych postanowień w dokumentacji normatywnej lotniska.

ZałącznikWielkość
2008_859_U.pdf62.86 KB
comments powered by Disqus