Nieskoordynowanie manewrów samolotów Boeing 737-300 i Airbus A340-300 przez FIR Warszawa i FIR Malmo 53/07

Data zdarzenia: 
18 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 53/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa i FIR Malmo
Państwo: Polska / Szwecja

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-300 / Airbus A340-300
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
1. Nie dopełnienie obowiązków zawartych w INOP ACC przez personel operacyjny
ACC Warszawa.
2. Przekroczenie pojemności sektora BG, co mogło skutkować przeciążeniem pracą
kontrolera koordynatora, w efekcie którego nie dostrzegł on braku danych na
wskaźniku OLDI.
3. Brak niezależnego znacznika korelacji track’u z planem lotu (FLP) na wskaźniku
radarowym (np. przy Flight Data Block) co uniemożliwiło reakcję kontrolera
radarowego na zaistniałą nieprawidłowość.

Zalecenie profilaktyczne:
Zapoznać personel ACC Warszawa ze szczegółami zaistniałego zdarzenia.

ZałącznikWielkość
2007_53_U.pdf49.56 KB
comments powered by Disqus