Odejście od trasy zgłoszonej w planie lotu przez załogę samolotu Boeing 767-300 SP-LPE 20/07

Data zdarzenia: 
19 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 20/07

Miejsce zdarzenia: rejon GANDER CONTROL
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 767-300
Znaki rejestracyjne: SP-LPE

Przyczyna incydentu:
Odejście od trasy zgłoszonej w planie lotu o 50NM
Przyczyną odejścia od trasy był błąd przy wprowadzaniu współrzędnych punktu YDP przed lotem przez PM oraz brak lub niewłaściwe wykonanie sprawdzenia trasy przez PF.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Opracować biuletyn informacyjny dla personelu latającego floty B767
2. Umieścić w B767 Operations Manual informację o sposobie zapisu "Navaid Waypoint" w bazach danych samolotów SP-LPE i PS-LPF
3. Dokonać sprawdzenia bazy danych samolotów SP-LPE oraz SP-LPF pod kątem ujednolicenia sposobu zapisu punktów nawigacyjnych w bazie (NDB,VOR)
4. Wprowadzić procedurę wyrywkowych kontroli dokumentacji lotu pod kątem merytorycznej oceny poprawności jej prowadzenia i pracy załogi we wszystkich flotach PLL LOT S.A.

ZałącznikWielkość
2007_20_U.pdf99.63 KB
comments powered by Disqus