Śmiertelny wypadek motolotni w miejscowości Dobroszyce 865/13

Data zdarzenia: 
23 June, 2013 - 11:30

Lokalizacja

Poland
51° 15' 31.752" N, 17° 20' 11.472" E

Opis: Pilot i pasażer na motolotni ze skrzydłem Profi TL produkcji firmy Aeros (Ukraina) oraz wózkiem Jet
Star produkcji firmy Apollo (Węgry) wystartowali do lotu na trasie Golędzinów – Oleśnica gdzie
zorganizowany był „piknik lotniczy”. Przed lotem trasowym pilot dokonał przeglądu motolotni i wykonał
wraz z pasażerem krótki lot testowy w rejonie lotniska startu. Na trasie przelotu, w rejonie
miejscowości Dobroszyce, pilot zaplanował zniżenie w celu niskiego przelotu nad domem, w którym
mieszkał. W trakcie ponownego naboru wysokości świadek obserwujący przelot z ziemi zauważył
odkształcenie profilu skrzydła w postaci symetrycznego wybrzuszenia, po czym motolotnia utraciła
sterowność i gwałtownie zniżając się zderzyła się z ziemią. Pasażer motolotni, również posiadacz
uprawnień pilota, zeznał, że tuż przed utratą sterowności usłyszał dwa, następujące tuż po sobie,
głośne „wystrzały” po czym motolotnia utraciła całkowicie sterowność co stwierdził próbując
opanować położenie motolotni korzystając z możliwości jej pilotowania z miejsca pasażera.
Zarówno świadek znajdujący się na ziemi jak i pasażer motolotni nie zauważyli jakichkolwiek oznak
nieprawidłowej pracy silnika motolotni.
Przeprowadzone na miejscu wypadku oględziny motolotni pozwoliły stwierdzić, że najbardziej
prawdopodobną przyczyną odkształcenia profilu skrzydła i utraty sterowności było pęknięcie szekli
(numer części wg instrukcji producenta PRF15.319.000) mocującej linki konstrukcji skrzydła do kilu.
Zgodnie z obowiązkowym Biuletynem Bezpieczeństwa nr 014 wydanym przez producenta skrzydła w
dniu 15 maja 2013 r. szekla ta powinna być sprawdzona pod kątem materiału, z którego została
wykonana i wymieniona na właściwą przed kolejnym lotem.

Miejsce zdarzenia: Dobroszyce

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Motolotnia: skrzydło: PROFI TL, wózek: JET STAR

Znaki rejestracyjne: SP-MBES

Numer akt: 865/13

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20130865RW.pdf323.51 KB
comments powered by Disqus