KP2

Ladowanie zapobiegawcze samolotu Kappa KP-2U Sova F-JKDX spowodowane nieprawidłowymi odgłosami silnika 258/04

Data zdarzenia: 
19 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 258/04

Miejsce zdarzenia: Gniew
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Kappa KP-2U Sova

Omyłkowe schowanie podwozia zamiast klap podczas dobiegu po lądowaniu samolotu KP-2 UR Sova SP-YAA 188/03

Data zdarzenia: 
3 November, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 188/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Pobiednik (EPKP)
Państwo: Polska