Zalecenia

Zdarzenie samolotu CESSNA 560 XL SP-KCS na lotnisku Pulkowo w Rosji 685/11

Data zdarzenia: 
21 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas dobiegu nastąpiło zablokowanie koła prawego podwozia głównego. Po kilku sekundach
nastąpiło pęknięcie opony. Zaświeciła się kontrolka informująca o niedziałaniu systemu

Zdarzenie samolotu PIPER PA-34 SENECA V SP-TUC na lotnisku Rzeszów-Jasionka 1299/11

Data zdarzenia: 
6 October, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga w składzie pilot-instruktor i student-pilot wykonywała lot szkolny. Po przyziemieniu na
pasie na lotnisku EPRZ w końcowej fazie dobiegu nastąpiło ściągnięcie samolotu w lewo.

Poważne zdarzenie spadochronu SPECTRA 170 na lotnisku Leszno-Strzyżewice 704/12

Data zdarzenia: 
1 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skok od oddzielenia się od samolotu do rozpoczęcia podejścia do lądowania przebiegał
prawidłowo. Przy podejściu do lądowania, skoczek lecąc z wiatrem z kierunku wschodniego na