Kołowanie

Zajęcie drogi startowej przez samolot RJ-85 niezgodne z zezwoleniem kontrolera ruchu 07/09

Data zdarzenia: 
6 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 07/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Przrwanie operacji startu samolotu ATR-72/200 SP-LFE przez służby odnieżania lotniska 95/10

Data zdarzenia: 
29 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 95/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Założenie gniazda przez ptaki pod osłonami lewego zespołu napędowego samolotu Letov L-410 Turbolet UR-SEV 82/06

Data zdarzenia: 
5 May, 2006 - 22:58

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Letov L-410 Turbolet

Kołowanie samolotu nr SHY390 niezgodnie z instrukcją kontorli lotniska EPWA 296/04

Data zdarzenia: 
27 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 296/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Wykołowanie samolotu Cessna 172 SP-AKT poza wyznaczony próg pasa startów 273/04

Data zdarzenia: 
13 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 273/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bielsko-Biała - Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Błąd pilota w technice kołowania samolotu An-2 SP-AOD 70/06

Data zdarzenia: 
25 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 70/06

Miejsce zdarzenia: Zielona Góra-Przylep
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot An-2