Kołowanie

Wykonanie niedozwolonej procedury "power back" przez załogę samolotu ATR-42/500 SP-EDA na lotnisku Wiedeń (LOWW) 112/09

Data zdarzenia: 
3 March, 2009 - 20:25

Tytuł opracowania: Raport końcowy

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wiedeń - Schwechat (LOWW)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-42/500
Znaki rejestracyjne: SP-EDA

Zajęcie zamnkniętej drogi kołowania przez samolot Diamond DA-42 SP-FZF na lotnisku Drezno (EDDC) 109/09

Data zdarzenia: 
7 January, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 109/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Drezno (EDDC)
Państwo: Polska

Błędy kołowania załogi samolotu An-26 UR-2607 w warunkach ośnieżenia drogi kołowania 72/09

Data zdarzenia: 
14 February, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 72/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska