Obsługa przedlotowa

Zdarzenie samolotu BOEING 737-36E TF-BBE na lotnisku Warszawa-Okęcie 78/09

Data zdarzenia: 
16 February, 2009 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wypychania samolotu ze stanowiska postojowego przy terminalu Cargo lotniska
Warszawa-Okęcie nastąpiło pęknięcie dyszla pchacza, wskutek czego znajdujący się na lekkiej