Oddzielenie Skoczek-Samolot

Uderzenie ramieniem o drzwi przez skoczka ze spadochronem Icarus Safire2 opuszczającego samolot 304/10

Data zdarzenia: 
19 April, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 304/10

Miejsce zdarzenia: Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Przypadkowe wyczepienie taśm nośnych czaszy głównej Pilot 186 i lądowanie na czaszy zapasowej 1006/09

Data zdarzenia: 
21 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1006/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Otwarcie komory czaszy głównej spadochronu Opale 150 bezpośrednio po opuszczeniu samolotu 631/10

Data zdarzenia: 
3 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 631/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wielkopolski - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Niewłaściwe oddzielenie się ucznia-skoczna od samolotu i zaczepienie nogą o wyplatające się linki nośne spadochronu Laser 171/06

Data zdarzenia: 
25 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 171/06

Miejsce zdarzenia: Krosno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Laser

Błąd w technice skoku na spadochronie L-2 Kadet podczas oddzielania się od samolotu 278/04

Data zdarzenia: 
22 October, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 278/04

Miejsce zdarzenia: Inowrocław
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron L-2 Kadet

Lądowanie na obszarze lesnym na spadochronie SD-83 spowodowane niewłaściwym określeniem miejsca zrzutu 202/04

Data zdarzenia: 
31 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 202/04

Miejsce zdarzenia: Opole
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron SD-83

Lądowanie skoczków na spadochronach L-2 Kadet poza zaplanowanym miejscem w wyniku błędów zrzutu 120/04

Data zdarzenia: 
23 June, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 120/04

Miejsce zdarzenia: okolice lotniska Dęblin - Irena (EPDE)
Państwo: Polska