Brak obrażeń osób postronnych

Naruszenie kontrolowanej przestrzeni powietrznej TMA Wrocław przez niezidentyfikowany statek powietrzny 809/10

Data zdarzenia: 
1 August, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 809/10

Miejsce zdarzenia: TMA Wrocław
Państwo: Polska

Obecność traktora na krawędzi drogi startowej lotniska EPLL 68/07

Data zdarzenia: 
15 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 68/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: -

Obecność człowieka na progu drogi startowej lotniska EPPL 66/07

Data zdarzenia: 
14 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 66/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: -