Brak obrażeń osób postronnych

Zajęcie przez samochód ciężarowy drogi kołowania samolou ATR-72 333/06

Data zdarzenia: 
6 October, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 333/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-72

Wtargnięcie nieuprawnionej osoby na teren loniska i w pobliże drogi startowej 323/06

Data zdarzenia: 
13 October, 2006 - 16:59

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 323/06

Miejsce zdarzenia: Kraków-Balice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Odjechanie pojazdu AIR STARTER bez odłączenia go od samolotu EMB-145 SP-LGH 9/06

Data zdarzenia: 
23 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 9/06

Miejsce zdarzenia: Brak
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot EMB-145

Przejazd rowerzysty przez drogę startową bez otrzymania zezwolenia 32/08

Data zdarzenia: 
24 January, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 32/08

Miejsce zdarzenia: Bydgoszcz-Szwederowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak

Nieuprawnione zajecie drogi startowej przez samochód 753/08

Data zdarzenia: 
2 October, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 753/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Brak.

Nie zachowanie dostatecznej uwagi przez osobę mającą podczepić do szybowca linę holowniczą i uszkodenie steru wysokości samolotu JAK 12M SP-AWG 657/08

Data zdarzenia: 
7 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 657/08

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Żar
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot JAK 12M
Znaki rejestracyjne: SP-AWG

Przyczyna incydentu:
Nie zachowanie dostatecznej uwagi przez osobę mającą podczepić linę holowniczą do szybowca, co doprowadziło (podczas manewru ustawiania się samolotu na kierunek startu) do uderzenia lewą koncówką steru wysokości w nogę w/w osoby; osoba ta nie odniosła żadnych obrażeń.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.