Balon załogowy

Nieuprawniony wlot w rejon lotniska EPPR balonu Tomi AX-7 1805/15

Data zdarzenia: 
24 August, 2015 - 09:07

 Opis: Start balonu z zaplanowanego miejsca nastąpił z o godz. 6.46 LMT. Pilot oświadczył, że przez pierwsze 6 km lot przebiegał zgodnie z planem.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania balonu Schroeder G 30/24 SP-BDS 1823/15

Data zdarzenia: 
20 August, 2015 - 19:30

 Opis: Pilot (nalot około 400 godzin jako dowódca) wystartował z miejscowości Gąsiorowo k/Serocka o godz. 18:38 LMT. W koszu balonu, oprócz pilota znajdowała się trójka pasażerów.

Awaryjne lądowanie w wyniku zderzenia dwóch balonów 1877/14

Data zdarzenia: 
20 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W czasie lotu zawodniczego wykonywanego w czasie mistrzostw świata balonów na ogrzane powietrze doszło do zderzenia dwóch balonów.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania balonu Cameron C-90 564/15

Data zdarzenia: 
22 April, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Start balonu odbył się z łąki w północnej części Rybnika o 17:40 LT. Początkowo lot odbywał się zgodnie z planem – w kierunku południowo-wschodnim, w stronę lotniska EPRG.

Zdarzenie lotnicze podczas lądowania balonu BB 42Z SP-BDF 1949/14

Data zdarzenia: 
23 April, 2014 - 18:50

 Opis: Pilot wykonywał lot z siedmioma pasażerkami. Po starcie z miejscowości Nałęczów, około godziny 18:00, balon leciał w kierunku południowo-zachodnim.

Przyziemienie balonu Thunder & Colt 240 A SP-BAM ze zbyt dużą prędkością opadania 970/13

Data zdarzenia: 
3 July, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Pilot wykonywał lot z 7 pasażerami. Po około 40 minutach lotu, podczas podchodzenia do lądowania balon zaczął opadać z prędkością większą, niż zamierzoną przez pilota.

Błąd w ocenie warunków atmosferycznych przy starcie balonu na ogrzane powietrze Cameron 160 85/05

Data zdarzenia: 
19 May, 2005 - 19:30

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z incydentu balonu Cameron 160 z 19 maja 2005r.

Miejsce zdarzenia: Stare Jabłonki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: balon Cameron 160