Spadochron

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem Pilot 168 w Chrcynnie 1742/14

Data zdarzenia: 
27 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (81 skoków) wykonywał skok z wysokości 4000 m na zadanie „solo”. Otwarcie spadochronu zainicjował na wysokości około 900 m.

Nieprawidłowe rozplanowanie lotu podczas skoku ze spadochronem Cobalt 150 1695/14

Data zdarzenia: 
19 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek spadochronowy posiadający świadectwo kwalifikacji klasy wyszkolenia B wykonywał 96 skok spadochronowy, a 3 tego dnia.

Problemy z otwarciem czaszy głównej spadochronu Navigator 240 podczas skoku w Chrcynnie 1693/14

Data zdarzenia: 
20 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (12 skoków) wykonywała skok z wysokości około 4000 m. Po wykonaniu zadania w czasie swobodnego spadania, przystąpiła do otwarcia spadochronu.

Problemy zdrowotne skoczka podczas skoku ze spadochronem Navigator 260 1692/14

Data zdarzenia: 
20 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek szkolony metodą AFF wykonywał pierwszy skok w życiu. Podczas oddzielania się od samolotu poczuł ból w rejonie barku lewej ręki.

Twarde przyziemienie podczas skoku ze spadochronem Balance 260 na lotnisku Przylep 1595/14

Data zdarzenia: 
6 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (mężczyzna, 34 lata) wykonał swój pierwszy skok ze spadochronem wg zadania SL-1 (wysokość 1200 m, natychmiastowe otwarcie spadochronu, lina).

Utrata kontroli ucznia-skoczka nad sylwetką w momencie otwierania spadochronu Voyager 280 1583/14

Data zdarzenia: 
6 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek wykonywał 54 skok w życiu. Był to skok na zadanie SL-5 z wysokości 3000 m. Skok do momentu złożenia się do otwarcia przebiegał poprawnie.

Mimowolne zainicjowanie otwarcia spadochronu zapasowego podczas skoku spadochronem Navigator 260 1632/14

Data zdarzenia: 
12 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (182 skoki) wykonał skok z wysokości 1300 m. Spadochron otworzył po wykonaniu około 8 s opóźnienia.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem tandem Hop 330 1006/14

Data zdarzenia: 
6 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Do chwili otwarcia czaszy skok miał prawidłowy przebieg. Próba chwycenia lewego uchwytu zwalniania spadochronu hamującego zakończyła się niepowodzeniem.

Błąd skoczka podczas podejścia do lądowania w skoku ze spadochronem Navigator 260 1513/14

Data zdarzenia: 
31 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Uczeń-skoczek (3 skoki) wykonywał skok na zadanie AFF. Do czasu lądowania skok przebiegał