Wiatrakowiec

Zdarzenie lotnicze z udziałem wiatrakowca konstrukcji amatorskiej 847/15

Data zdarzenia: 
29 May, 2015 - 18:00

 Opis: W trakcie lotu wiatrakowiec nagle zaczął się pochylać dziobem do dołu i pod dużym kątem (według relacji świadka – prawie pionowo) zderzył się z ziemią, o czym świadczą ślady, powstałe w

Zderzenie z drzewami wiatrakowca ELA 07 SP-XREY 40/15

Data zdarzenia: 
16 January, 2015 - 12:45

 Opis: Po starcie wiatrakowca pilot wykonywał lot na wznoszeniu w kierunku zbliżonym do wschodniego, zamierzając ominąć jezioro Łaśmiady, a następnie z kursem zbliżonym do północnego, kontynuo

Lądowanie wiatrakowca I-28 w terenie przygodnym z powodu niewystarczającej stateczności 1865/13

Data zdarzenia: 
27 November, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Trzeci lot związany z oblotem eksperymentalnej konstrukcji wiatrakowca. Start na pasie betonowym i lot wzdłuż pasa z poprawką na boczny wiatr.

Poważne zdarzenie wiatrakowca ELA AGRO R 115 A23EKO na lądowisku Wilcze Laski 870/12

Data zdarzenia: 
26 July, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywania lotu po trasie Borne Sulinowo – Szczecinek – Omula – Borne Sulinowo,
w około 50 minucie lotu, pilot poczuł silne nudności, zawroty głowy i nasilający się ból brzucha.