Wiatrakowiec

Uchwała o odstąpieniu od badania incydentu naruszenia przez pilota wiatrakowca Xenon SP-XENF przestrzeni powietrznej zarezerwowanej dla skoków spadochronowych 629/10

Data zdarzenia: 
3 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 629/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska