C152

Lądowanie w terenie przygodnym samolotu Cessna 152 SP-KIO spowodowane awarią i spadkiem mocy silnika 116/05

Data zdarzenia: 
12 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 116/05

Miejsce zdarzenia: Gierłatowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152

Nagłe dynamiczne zakłócenie pracy zespołu napędowego samolotu Cessna 152 SP-DCM powodujące uszkodzenie silnika 529/09

Data zdarzenia: 
18 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 529/09

Miejsce zdarzenia: Osiemborów k/Warki
Państwo: Polska

Przerwa w łączności radiowej z samolotem Cessna 152 SP-IDB i prawidłowe wykonanie procedury awaryjnej przez pilota 1016/10

Data zdarzenia: 
6 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1016/10

Miejsce zdarzenia: lot na trasie Mirosławice (EPMR) - Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska

Stwierdzenie przez pilota awarii układu sterowania samolotu Cessna 152 SP-GND i lądowanie na najbliższym lotnisku 369/09

Data zdarzenia: 
5 June, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 369/09

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

Powrót na lotnisko startu samolotu Cessna 152 SP-GKZ spowodowany wystąpieniem nieprawidłowych odgłosów w konstrukcji płatowca 741/08

Data zdarzenia: 
29 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 741/08

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

Zderzenie z ptakiem samolotu Cessna 152 SP-KCR na wysokości 1500ft bez uszkodzeń 1085/10

Data zdarzenia: 
22 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1085/10

Miejsce zdarzenia: lądowanie zapobiegawcze na lotnisku Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Niewłaściwa nawigacja i naruszenie strefy zakazanej P-1 przez pilota samolotuCessna 152 SP-KDH 417/07

Data zdarzenia: 
22 September, 2007 - 14:19

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 417/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW), strefa zakazana P-1 (Pionki)
Państwo: Polska

Naruszenie przestrzeni kontrolowanej przez samolot Cessna 152 SP-GMW 663/09

Data zdarzenia: 
14 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 663/09

Miejsce zdarzenia: Ctr lotniska Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska