C152

Usterka i spadek mocy silnika wymuszające przerwanie lotu samolotu Cessna 152 SP-KCR 80/03

Data zdarzenia: 
23 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 80/03

Miejsce zdarzenia: Wyszków
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152

Intensywne dymienie z komory silnika samolotu Cessna 152 SP-KER spowodowane awarią instalacji elektrycznej 628/08

Data zdarzenia: 
28 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 628/08

Miejsce zdarzenia: Stary Radziejów k/Włocławka
Państwo: Polska

Utrata orientacji geograficznej przez ucznia-pilota samolotu Cessna 152 SP-GND 360/11

Data zdarzenia: 
26 April, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 360/11

Miejsce zdarzenia: CTR EPRZ
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152

Lądowanie w terenie przygodnym samolotu Cessna 152 SP-KIO spowodowane awarią i spadkiem mocy silnika 116/05

Data zdarzenia: 
12 July, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 116/05

Miejsce zdarzenia: Gierłatowo
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Cessna 152

Nagłe dynamiczne zakłócenie pracy zespołu napędowego samolotu Cessna 152 SP-DCM powodujące uszkodzenie silnika 529/09

Data zdarzenia: 
18 July, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 529/09

Miejsce zdarzenia: Osiemborów k/Warki
Państwo: Polska

Przerwa w łączności radiowej z samolotem Cessna 152 SP-IDB i prawidłowe wykonanie procedury awaryjnej przez pilota 1016/10

Data zdarzenia: 
6 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1016/10

Miejsce zdarzenia: lot na trasie Mirosławice (EPMR) - Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska

Stwierdzenie przez pilota awarii układu sterowania samolotu Cessna 152 SP-GND i lądowanie na najbliższym lotnisku 369/09

Data zdarzenia: 
5 June, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 369/09

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

Powrót na lotnisko startu samolotu Cessna 152 SP-GKZ spowodowany wystąpieniem nieprawidłowych odgłosów w konstrukcji płatowca 741/08

Data zdarzenia: 
29 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 741/08

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska