SZD24

Przeciągnięcie na prostej do lądowania szybowca SZD-24C Foka SP-2396 112/06

Data zdarzenia: 
25 May, 2006 - 14:42

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Wypadku

Miejsce zdarzenia: Pobiednik Wielki k/Krakowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Szybowiec SZD-24C Foka

Pęknięcie listwy kilowej pod przednią płoża szybowca SZD-24 Foka SP-2375 194/04

Data zdarzenia: 
30 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 194/04

Miejsce zdarzenia: Gruta
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-24 Foka C

Przymusowe lądowanie w terenie przygodnym i wyłamanie wspornika płozy szybowca SZD-24 Foka SP-2512 184/04

Data zdarzenia: 
4 June, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 184/04

Miejsce zdarzenia: Marki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-24 Foka-4