Nierównomierne obciążenie nóg podczas lądowania i obrażenia ucznia-skoczka na spadochronie Drakkar 290 634/10

Data zdarzenia: 
2 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 16' 4.2276" N, 18° 40' 14.7" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 634/10

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Drakkar 290
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu był błąd w technice lądowania, polegający na nieodpowiednim
ustawieniu nóg, co spowodowało nierównomierne obciążenie stóp podczas przyziemienia
i doznanie przez ucznia-skoczka lekkich obrażeń ciała.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaistniały incydent omówiono ze skoczkami oraz przypomniano o bezwzględnej konieczności
prawidłowego ustawiania nóg podczas przyziemienia.

ZałącznikWielkość
2010_634_U.pdf57.36 KB
comments powered by Disqus