Naruszenie przestrzeni kontrolowanej CTR EPWA przez śmigłowiec Mi-2 Plus SP-SXG 1033/09

Data zdarzenia: 
3 December, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 10.0044" N, 20° 58' 59.8296" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1033/09

Miejsce zdarzenia: CTR EPWA
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Mi-2 Plus
Znaki rejestracyjne: SP-SXG

Przyczyna incydentu:
1. Nie utrzymywanie przez pilota nakazanego toru lotu śmigłowca.
2. Błędy w pracy ATM

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zaproponowane przez Polska Agencje Żeglugi Powietrznej sformułowane
wnioski i zalecania.

ZałącznikWielkość
2009_1033_U.pdf58.71 KB
comments powered by Disqus