Twarde przyziemienie na jedną płozę wskutek przeciągnięcia wirnika nośnego śmigłowca Robinson R-44 Raven D-HFCY podczas startu 1047/10

Data zdarzenia: 
10 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
49° 25' 41.2248" N, 20° 56' 53.8368" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1047/10

Miejsce zdarzenia: Krynica Górska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: śmigłowiec Robinson R-44 Raven
Znaki rejestracyjne: D-HFCY

Przyczyna incydentu:
Przeciągnięcie wirnika nośnego śmigłowca podczas startu, co doprowadziło do twardego
lądowania na lewą płozę podwozia głównego w wyniku czego nastąpiło jej uszkodzenie.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu incydentu były:
1. Tylny, niespodziewany podmuch wiatru w warunkach górskich;
2. Ciężar śmigłowca, zbliżony do maksymalnej masy startowej.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaistniały incydent omówić z personelem latającym, szczególna uwagę zwracając na
charakterystykę zjawisk meteorologicznych występujących w górach oraz dokładną analizę
warunków pogodowych podczas planowania lotów w warunkach górskich.

ZałącznikWielkość
2010_1047_U.pdf59.91 KB
comments powered by Disqus