Wyłączenie zasilania z prawego alternatora w samolocie M-20 Mewa 29/05

Data zdarzenia: 
13 April, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 29/05

Miejsce zdarzenia: rejon punktu nawigacyjnego RASOG
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot M-20 Mewa
Znaki rejestracyjne: SP-TUD

Przyczyna incydentu:
Śniedz powstała na stykach potencjometru spowodowała zmianę oporności w układzie elektronicznym regulatora napięcia, co z kolei skutkowało wyłączeniem zasilania z prawego alternatora.
Zalecenia profilaktyczne:
Monitorować na bieżąco wszelkie usterki (również drobne) podzespołów zabudowanych na samolotach M-20 Mewa. W przypadku powtórnych usterek tych samych podzespołów przeanalizować konieczność ich wymiany (zakupu nowych).

ZałącznikWielkość
2005_29_U.pdf63.49 KB
comments powered by Disqus