Lądowanie w terenie przygodnym szybowca SZD-50-3 Puchacz SP-3209 wskutek utraty kontaktu wzrokowego z lotniskiem przez załogę 128/06

Data zdarzenia: 
13 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 5' 25.17" N, 23° 10' 1.164" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 128/06

Miejsce zdarzenia: Białystok
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-50-3 Puchacz
Znaki rejestracyjne: SP-3209

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwe rozłożenie uwagi przez instruktora w locie po kręgu nadlotniskowym, co
doprowadziło do utraty kontaktu wzrokowego z lotniskiem i w konsekwencji lądowania
w terenie przygodnym.

Zalecenia profilaktyczne:
Zdarzenie omówiono z całym personelem latającym Aeroklubu Białostockiego. Pilotom
przypomniano zasady prawidłowej budowy kręgu z uwzględnieniem specyficznych warunków
terenowych lotniska Krywlany /EPBK/ oraz zagadnienia związane z zasięgiem lotu szybowca.
Ponad to wykonano loty metodyczne z instruktorem, który był dowódcą statku powietrznego
biorącego udział w w/w incydencie.

ZałącznikWielkość
2006_128_U.pdf60.77 KB
comments powered by Disqus