Przyziemienie skoczka na spadochronie Navigator 240 podczas wykonywania zakrętu i lekkie obrażenia ciała 1171/10

Data zdarzenia: 
17 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 34' 17.7276" N, 20° 52' 35.3676" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1171/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron 240
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
1. Lądowanie podczas wykonywania łagodnego zakrętu, spowodowanego
niesymetrycznym zaciągnięciem linek sterowniczych;
2. Przyziemienie w nieprawidłowej sylwetce ciała – na wyprostowana jedna nogę, co
spowodowało doznanie przez ucznia-skoczka lekkiego obrażenia ciała.

Zalecenia profilaktyczne:
Uczniom-skoczkom przypomniano o konieczności lądowania pod wiatr i na złączone nogi, co
jest szczególnie ważne, gdy z jakichkolwiek względów przyziemienie następuje podczas
wykonywania zakrętu.

ZałącznikWielkość
2010_1171_U.pdf61.71 KB
comments powered by Disqus