Uchwała dot. incydentu z udziałem balonu na ogrzane powietrze Cameron 160 SP-BAD w Starych Jabłonkach 85/05

Data zdarzenia: 
19 May, 2005 - 19:30

Lokalizacja

Stare Jabłonki
Poland
53° 41' 41.7624" N, 20° 5' 14.1216" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 85/05

Miejsce zdarzenia: Stare Jabłonki
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: balon an ogrzane powietrze Cameron 160
Znaki rejestracyjne: SP-BAD

Przyczyna incydentu:
Przyczyną zdarzenia był błąd w ocenie panujących wówczas warunków atmosferycznych, co spowodowało zastosowanie niewłaściwej techniki startu, a co za tym idzie niedostateczne w danych warunkach podgrzanie powietrza w powłoce balonu na ziemi, oraz przerwanie podgrzewania powietrza w początkowym etapie wznoszenia się balonu w powietrze. W wyniku tego wystąpiło duszenie po zbyt łagodnym starcie, na skutek silniejszego podmuchu wiatru z kierunku 029*.
W wyniku błędu oceny warunków atmosferycznych pilot zastosował procedurę startu opisaną w punkcie 4.4.1 zamiast odpowiedniego w tej sytuacji opisanego w punkcie 4.4.2 Instrukcji użytkowania w locie do obowiązującej dla tego balonu - wydanie 7 z 1992r.

Zalecenia profilaktyczne:
Nie sformułowano

ZałącznikWielkość
2005_85_U.pdf348.95 KB
comments powered by Disqus