Uchwała dot. poważnego incydentu zezwolenia na start samolotu Airbus A320 TS-INF mimo obecności pojazdu obsługi na końcu drogi startowej 361/07

Data zdarzenia: 
23 August, 2007 - 09:25

Lokalizacja

Poland
52° 25' 5.9736" N, 16° 50' 26.9916" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 361/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Poznań - Ławica (EPPO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Airbus A320
Znaki rejestracyjne: TS-INF

Przyczynami poważnego incydentu było:
1. Wydanie Dyżurnemu Operacyjnemu Portu Lotniczego przez kontrolera ruchu lotniczego
(praktykanta) w sposób niejednoznaczny polecenia zabraniającego zajęcia drogi startowej.
2. Niewłaściwe monitorowanie korespondencji radiowej oraz niewłaściwa obserwacja wzrokowa
drogi startowej przez personel.
3. Brak „świadomości sytuacyjnej” dyżurnego portu o panującej sytuacji ruchowej na drodze
startowej.

Zalecenie profilaktyczne.
Komisja akceptuje zaproponowane przez zespół ds. nieuprawnionego wtargnięcia na drogę startową
lotniska EPPO zaproponowane rozwiązania:
1. Techniczne – polegające na zweryfikowaniu przez serwis jakości pracy sprzętu łączności;
2. Wprowadzenie szkoleń doskonalących z zakresu użytkowania pracy sprzętu radiowego;
3. Wprowadzenie szkoleń doskonalących z zakresu frazeologii stosowanej podczas łączności
radiowej.

ZałącznikWielkość
2007_361_U.pdf59.54 KB
2007_361_U_ang.pdf43.46 KB
comments powered by Disqus