Wodowanie na jeziorze szybowca SZD-30 Pirat SP-2826 po przerwanym starcie za samolotem Jak-12M SP-AAC 414/07

Data zdarzenia: 
23 September, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

lotnisko Żar
Poland
49° 46' 19.0776" N, 19° 13' 10.4628" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 414/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Żar (EPZR)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-30 Pirat / samolot Jak-12M
Znaki rejestracyjne: SP-2826 / SP-AAC

Przyczyna incydentu:
Przerwanie zespołu samolot-szybowiec, na skutek nagłej utraty mocy silnika samolotu podczas rozbiegu, spowodowanej prawdopodobnie nadmiernym wychłodzeniem głowic silnika po zniżaniu z wysokości 500m przy otwartych zasłonkach silnika, po poprzednim holu. W wyniku tego pilot szybowca był zmuszony do wodowania w jeziorze.

Zalecenia profilaktyczne:
- pilot holujący wykona z instruktorem przynajmniej cztery loty kontrolne, w czasie których należy zwrócić uwagę na przestrzeganie prawidłowych parametrów pracy silnika
- omówić incydent z pilotami holującymi szybowce

ZałącznikWielkość
Uchwała627 KB
comments powered by Disqus