Zderzenie z ptakiem podczas lądowania samolotu ATR-72 SP-LFD 473/10

Data zdarzenia: 
28 May, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 9' 10.17" N, 20° 58' 12.7092" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 473/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ATR-72
Znaki rejestracyjne: SP-LFD

Przyczyna incydentu:
Zderzenie z ptakiem, który znajdował się w rejonie drogi startowej, podczas lądowania
samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Mało skuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje
długofalowych działań profilaktycznych w celu odstraszania ptaków w rejonie prowadzenia
operacji lotniczych.

ZałącznikWielkość
2010_473_U.pdf46.82 KB
comments powered by Disqus