Cirrus Std

Szybowiec Cirrus Standard

Stwierdzenie w zbiornikach paliwowych samolotu Cirrus SR22 paliwa drastycznie nie spełniającego wymagań norm benzyny lotniczej1618/14

Data zdarzenia: 
9 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas rocznego przeglądu w WZL Nr 2 w zbiornikach samolotu stwierdzono paliwo drastycznie nie spełniające wymagań normy NO-91-A235:2007 dla benzyny lotniczej 100 LL.

Awaryjne lądowanie szybowca Cirrus Standard w terenie przygodnym 980/14

Data zdarzenia: 
3 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W dniu 3 lipca 2014 roku o godzinie 10:30 szybowiec typu Cirrus wystartował z lotniska Przylep w Zielonej Górze (EPZP) w celu wykonania przelotu.