FIREBIRD

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem Firebird 360 865/15

Data zdarzenia: 
31 May, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek (2998 skoków, świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem klasy wyszkolenia D i TANDEM) wykonywał skok z pasażerem, z wysokości 3000 m.

Zdarzenie lotnicze podczas skoku ze spadochronem tandem Firebird 330 365/15

Data zdarzenia: 
21 March, 2015 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok tandemowy z pasażerem. Otwarcie czaszy głównej spadochronu wykonał na wysokości około 1500 m. Podczas otwarcia doszło do skręcenia linek spadochronu.

Zderzenie spadochronu tandem i kamerzysty 1324/13

Data zdarzenia: 
18 August, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z pasażerem z wysokości około 3000 m. Skok tandemu był filmowany przez innego skoczka  – kamerzystę.