H330

Hop 330

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem tandem HOP 330 1275/16

Data zdarzenia: 
11 June, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Skoczek wykonywał skok pasażerem. Przebieg skoku, do czasu otwarcia czaszy głównej spadochronu, był prawidłowy.

Awaryjne lądowanie podczas skoku ze spadochronem tandem Hop 330 1006/14

Data zdarzenia: 
6 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Do chwili otwarcia czaszy skok miał prawidłowy przebieg. Próba chwycenia lewego uchwytu zwalniania spadochronu hamującego zakończyła się niepowodzeniem.