SPRINGO

Błąd techniki lądowania ze spadochronem Springo-120 134/06

Data zdarzenia: 
17 June, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 134/06

Miejsce zdarzenia: Przasnysz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Spadochron Springo-120