2

Niebezpieczne zbliżenie samolotów Boeing 777 i Boeing 737-900 podczas lotu 45/14

Data zdarzenia: 
12 January, 2014 - 09:10

Opis: Zbliżenie się dwóch statków powietrznych podczas wektorowania w sektorze GAT ACC JR w rejonie 40 NM na zachód od punktu USTIL. W zdarzeniu udział brały samolot B77W i B739 lecące na FL 360.

Niebezpieczne zbliżenie samolotów Airbus A320 i Boeing 777 w trakcie wykonywania lotów 333/14

Data zdarzenia: 
22 March, 2014 - 10:15

Opis: W trakcie wykonywania lotów samolotów A320 i B77W w przestrzeni powietrznej FIR EPWW doszło do naruszenia minimów separacji (niebezpiecznego zbliżenia), co spowodowało wyświetlenia na wskaźni

Niebezpieczne zbliżenie samolotów E190 i A320 w trakcie wykonywania lotów 251/14

Data zdarzenia: 
1 March, 2014 - 11:30

Opis: W trakcie wykonywania lotów samolotów E190 i A320 w przestrzeni powietrznej FIR EPWW doszło do naruszenia minimów separacji (niebezpiecznego zbliżenia), co spowodowało wyświetlenia na wskaźni

Błędne wektorowanie samolotów przyczyną wygenerowania przez system ACAS ostrzeżenia o potencjalnej kolizji w powietrzu 976/14

Data zdarzenia: 
2 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis:  

Niebezpieczne zbliżenie pomiędzy samolotami Boeing 777-300 ER A6-ETD i Bombardier CRJ 900 OY-KFD 185/12

Data zdarzenia: 
16 March, 2012 - 09:58

Opis: W dniu 16 marca 2012 roku o godzinie 9.58 doszło do niebezpiecznego zbliżenia dwóch samolotów w rejonie punktu nawigacyjnego DAR.

Przerwanie podejścia do lądowania samolotu Boeing 737-800 1941/13

Data zdarzenia: 
19 December, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: Przerwanie podejścia do lądowania przez kontrolera organu kontroli lotniska (TWR EPMO) samolotu B738 wykonującego procedurę podejścia ILS na RWY 08 w EPMO.

Niebezpieczne zaniżenie minimum odległości na podejściu do lądowania pomiędzy samolotami Airbus A320 i McDonnell Douglas 1785/13

Data zdarzenia: 
7 November, 2013 - 05:05

Opis: Zaniżenie do 4NM ustalonego na 7NM minimum odległości pomiędzy statkami powietrznymi ustabilizowanymi na podejściu do lądowania ILS RWY 33 w CAT II w EPWA.

Zbliżenie samolotów podczas wykonywania procedury podejścia do lądowania samolotów Pilatus PC-12 i Cessna 172 825/12

Data zdarzenia: 
15 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Zbliżenie samolotów podczas wykonywania procedury podejścia do lądowania VOR RWY 25 EPLL przez pilota samolotu PC12 wykonującego lot szkolny IFR.