Noc ciemna

Niedokładne sprawdzenie przed lotem ilości paliwa w samolocie Cessna 172J SP-FLM 2/06

Data zdarzenia: 
7 January, 2006 - 01:12

Tytuł opracowania: Raport Końcowy Wypadku Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Poznań, jez. Rusałka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna 172J
Znaki rejestracyjne: SP-FLM

Utrata orientacji podczas opuszczania drogi startowej przez załogę samolotu P-46 OK-NET 104/08

Data zdarzenia: 
2 March, 2008 - 21:20

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 104/08

Miejsce zdarzenia: Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot P-46

Użytkowanie niezgodnie z obowiązujacymi przepisami samolotu Allegro 2000 OK-GUU01 695/08

Data zdarzenia: 
21 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 695/08

Miejsce zdarzenia: Zatom Nowy
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Allegro 2000
Znaki rejestracyjne: OK-GUU01

Przyczyna incydentu:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła odstąpić od badania zdarzenia lotniczego.

Zalecenia profilaktyczne:
Wykonywanie lotów na samolotach ultralekkich nie wyposażonych do lotów nocnych może odbywać się tylko między wschodem a zachodem słońca.
Komentarz:

Uchwała dot. zderzenia balonu na ogrzane powietrze Cameron TR-70 z linią energetyczną 170/09

Data zdarzenia: 
2 April, 2009 - 19:32

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 170/09

Miejsce zdarzenia: Michale k/Grudziądza
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: balon na ogrzane powietrze Cametron TR-70
Znaki rejestracyjne: LY-OCU

Przyczyna incydentu:
Niedostateczna obserwacja toru lotu balonu podczas podejscia do lądowania, co spowodowało kolizje z przewodami linii elektrycznej.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

Uchwała dot. zderzenia ze zwierzęciem samolotu Boeing 737-400 SP-LLF 398/07

Data zdarzenia: 
12 September, 2007 - 21:10

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 398/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-400
Znaki rejestracyjne: SP-LLF

Przyczyna incydentu:
Obecność zwierzęcia na drodze startowej

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zastosowane środki zapobiegawcze.

Zderzenie z zającem samolotu Boeing 737-400 SP-LLF podczas startu 398/07

Data zdarzenia: 
12 September, 2007 - 23:10

Tytuł opracowania: Protokół z badania zdarzenia lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-400
Znaki rejestracyjne: SP-LLF

Numer akt: 398/07

Powiązane raporty: Uchwała 398/07