Międzynarodowy

Przekazanie badania niemieckim służbom incydentu prawopodobnego pożaru silnika samolotu BAC RJ-146 D-AVRO 27/04

Data zdarzenia: 
4 March, 2004 - 11:59

Tytuł opracowania: Protokół z badania poważnego incydentu samolotu BAC RJ-146 Lufthansa D-AVRO

Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice - Pyrzowice (EPKT)
Państwo: Polska

Awaria slnika sterującego położeniem zaworu upustowego samolotu B737-400 SP-LLD 44/06

Data zdarzenia: 
10 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 44/06

Miejsce zdarzenia: Kolonia
Państwo: Niemcy

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot B737-400

Przepięcie w obwodzie sterowania i podany błędny sygnał w samolocie ATR-42 SP-EDE 42/06

Data zdarzenia: 
26 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 42/06

Miejsce zdarzenia: Poznań
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-42

Chwilowe zablokowanie radiostacji nr 1 podczas lotu samolotu Embraer-145 SP-LGH 40/06

Data zdarzenia: 
14 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 40/06

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna na trasie Monachium-Warszawa
Państwo: Polska

Wyciek oleju silnika nr 1 samolotu L-410 UVP-E SP-KPY 38/06

Data zdarzenia: 
15 March, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 38/06

Miejsce zdarzenia: Ryga
Państwo: Łotwa

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot L-410 UVP-E