Motolotnia

Tragiczne zderzenie z budynkiem i pożar motolotni Stratus P-2S SP-MLUZ 1399/11

Data zdarzenia: 
31 October, 2011 - 16:08

Tytuł opracowania: Raport wstępny o wypadku lotniczym

Miejsce zdarzenia: Załuski k/Nowego Dworu Mazowieckiego
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia Kompol Stratus P-2S

Uchwała o odstąpieniu od badania zdarzenia lotniczego z udziałem motolotni nieustalonego typu w Brzeźcach k/Pszczyny 789/11

Data zdarzenia: 
10 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 789/11

Miejsce zdarzenia: Brzeźce k/Pszczyny
Państwo: Polska

Uchwała o ostąpieniu od badania wypadku z udziałem motolotni w Bobrownikach k/Nowej Soli 73/04

Data zdarzenia: 
8 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/04

Miejsce zdarzenia: Bobrowniki k/Nowej Soli
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia

Uchwała o odstapieniu badania wypadku lotniczego z udziałem motolotni o znakach rozpoznawczych SP-MDJK 476/08

Data zdarzenia: 
18 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 476/08

Miejsce zdarzenia: Wągrowiec
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia