Motolotnia

Wyrwanie linki antyflatterowej z wadliwego okucia podczas lotu motolotnią Stratus P-15 SP-MROB 396/10

Data zdarzenia: 
3 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 396/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Dąbie (EPSD)
Państwo: Polska

Uszkodzenie śmigła, a następnie poszycia skrzydła motolotni iXess-13 SP-MPOB przez szybkę oderwaną od kasku pilota 663/10

Data zdarzenia: 
4 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 663/10

Miejsce zdarzenia: Słonawy k/Obornik Wlkp.
Państwo: Polska

Utrata panowania nad motolotnią Stratus 2PL SP-MIOT i zaczepienie kołem podwozia o stojący na ziemi śmigłowiec 645/10

Data zdarzenia: 
3 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 645/10

Komunikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 57 z dnia 21.09.2010r.

Uchwała o odstąpieniu od badania zdarzenia lotniczego motolotni Euro II S 720/09

Data zdarzenia: 
21 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 720/09

Miejsce zdarzenia: Rudno
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia Euro II S

Uchwała o odstąpieniu od badania zdarzenia lotniczego z udziałem motolotni Aeros 512/09

Data zdarzenia: 
27 June, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 512/09

Miejsce zdarzenia: Jasień, pow. Brzeski
Państwo: Polska

Niezamierzony wlot w kontrolowaną przestrzeń powietrzną lotniska motolotni Cosmos SP-MWSX 200/06

Data zdarzenia: 
23 July, 2006 - 18:40

Tytuł opracowania: Raport Końcowy z Badania Incydentu Lotniczego

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna Warszawa-Okęcie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Motolotnia Cosmos

Zdarzenie lotnicze motolotni APL-MPZU 194/06

Data zdarzenia: 
17 July, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 194/06

Miejsce zdarzenia: Golędzinów
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Motolotnia