C172

Incydent z udziałem samolotu Cessna 172 SP-KLO w CTR EPLL spowodowany nieprawidłowym manipulowaniem przełącznikami na panelu audio 194/08

Data zdarzenia: 
22 April, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 194/08

Miejsce zdarzenia: CTR Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Przymusowe lądowanie na lotnisku startu samolotu Cessna 172 SP-FTA wskutek nierównomiernej pracy silnika 23/04

Data zdarzenia: 
23 February, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 23/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Pęknięcie zmęczeniowe kołnierza obręczy koła samolotu Cessna 172F SP-FOb podczas dobiegu 986/10

Data zdarzenia: 
1 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 986/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska