SF34

Spadek ciśnienia oleju w lewym silniku samolotu SAAB 340 SP-MRB i uszkodzenie opony podczas lądowania awaryjnego 461/07

Data zdarzenia: 
19 October, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 461/07

Miejsce zdarzenia: trasa przelotu EPWR (Polska) - LIBD (Włochy)
Państwo: Polska

Przerwanie startu samolotu SAAB 340A SP-KPG spowodowane drganiami wolantu 106/07

Data zdarzenia: 
6 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 106/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Usterka przedniej szyby samolotu SAAB 340 SP-KPE podczas wznoszenia 156/07

Data zdarzenia: 
8 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 156/07

Miejsce zdarzenia: po starcie z lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Przerwanie startu samolotu SAAB 340A SP-KPV ze względu na obecność saren w pobliżu drogi startowej 35/07

Data zdarzenia: 
7 February, 2007 - 18:57

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 35/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWR)
Państwo: Polska

Odejście na drugi krąg przez samolot SAAB 340A ze wsględu na obecność saren na drodze startowej 29/07

Data zdarzenia: 
31 January, 2007 - 13:28

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 29/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Przerwanie startu wskutek błędnego zadziałania sygnalizacji 'Config' w samolocie SAAB SF340 SP-KPG 826/09

Data zdarzenia: 
29 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 826/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Uderzenie ptaka w przednią szybe samolotu SAAB 340A SP-MRC 702/09

Data zdarzenia: 
26 August, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 702/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Niewłaściwe wykonanie standartowej procedury odlotowej przez załogę samolotu Saab 340 SP-KPU 203/09

Data zdarzenia: 
6 April, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 203/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bergen (ENBR)
Państwo: Polska

Nieprawidłowe zadziałanie sygnalizacji "RIGHT TAIL PIPE HOT" samolotu SAAB 340 A SP-KPG 367/06

Data zdarzenia: 
12 December, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 367/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna
Państwo: Brak

Wessanie ciała obcego do traktu powietrznego silnika nr 2 samolotu Saab 340A SP-KPV 66/06

Data zdarzenia: 
12 April, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 66/06

Miejsce zdarzenia: Brak
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Saab 340A