Błędna identyfikacja lotniska, wlot w przestrzeń powietrzną i podejście do lądowania bez zezwolenia samolotu Cessna 560 D-CASA 322/06

Data zdarzenia: 
2 October, 2006 - 08:34

Lokalizacja

Poland
52° 19' 54.9588" N, 16° 57' 59.7384" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 322/06

Miejsce zdarzenia: Poznań-Krzesiny
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Cessna 560
Znaki rejestracyjne: D-CASA

Przyczyna incydentu:
Bezpośrednią przyczyną incydentu była błędna identyfikacja lotniska, co spowodowało niezamierzony wlot samolotu Cessna 560 w przestrzeń powietrzną strefy ruchu lotniskowego lotniska wojskowego (MATZ) oraz podejście do lądowania bez zezwolenia właściwych wojskowych służb ruchu lotniczego lotniska Poznań-Krzesiny (EPKS).

Zalecenia profilaktyczne:
Ze względu na powtarzające się przypadki błędnej identyfikacji lotniska EPKS jako EPPO i braku skuteczności wprowadzonych do tej pory przedsięwzięć profilaktycznych, czego wynikiem były podejścia i lądowania statków powietrznych na lotnisku EPKS, PKBWL zaleca:
1. Zintensyfikować prace wdrożeniowe przy uruchamianiu nowego sytemu radarowego, które powinny doprowadzić do jak najszybszego uruchomienia służby radarowej ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotniska (TMA) Poznań-Ławica (EPPO).
2. Do czasu zapewnienia radarowej służby ruchu lotniczego w TMA EPPO, wprowadzić w lotach wykonywanych według przepisów IFR bezwzględny nakaz wydawania przez organ kontroli lotniska TWR/APP EPPO zezwolenia na podejście do lądowania tylko według opublikowanych procedur.
3. W przypadku wykonywania lotów według przepisów VFR, wprowadzić do Instrukcji Operacyjnej TWR EPPO zapis zobowiązujący kontrolera ruchu lotniczego organu kontroli lotniska TWR/APP EPPO, do zapytania o pozycję statku powietrznego i na podstawie uzyskanej informacji wydawać zezwolenie na lądowanie.
4. Powyższe zdarzenie omówić z personelem organu kontroli ruchu lotniczego lotniska EPPO.
5. W stosunku do załogi samolotu Cessna 560 według decyzji władz lotniczych Republiki Federalnej Niemiec.

ZałącznikWielkość
2006_322_U.pdf135.39 KB
comments powered by Disqus