Otwarcie czaszy głównej Silhouette 210 w czasie wykonywania przez skoczka obrotu ciała i skręcenie linek nośnych 1115/10

Data zdarzenia: 
2 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 0' 28.6812" N, 20° 55' 49.1808" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1115/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Przasnysz
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Silhouette 210
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Przyczyną incydentu był błąd w technice skoku polegający na zainicjowaniu otwarcia
spadochronu przez ucznia-skoczka w czasie wykonywania poziomego obrotu ciała.
Spowodowało to skręcenie linek nośnych czaszy głównej. Po bezskutecznych próbach
odkręcenia linek uczeń-skoczek wyczepiła czaszę główną i otworzyła czaszę zapasową.

Zalecenia profilaktyczne:
Szkolenie przypominające w zakresie prawidłowego ułożenia ciała podczas procedury
otwierania spadochronu.

ZałącznikWielkość
2010_1115_U.pdf58.82 KB
comments powered by Disqus