Zła regulacja śruby blokującej trymer i jego przesunięcie podczas wznoszenia szybowca SZD-51 Junior SP-3426 za wyciągarką 87/06

Data zdarzenia: 
7 May, 2006 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 43' 3.0504" N, 19° 23' 45.438" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 87/06

Miejsce zdarzenia: lotnisko Łódź - Lublinek (EPLL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-51 Junior
Znaki rejestracyjne: SP-3426

Przyczyna incydentu:
Przyczyną zaistniałego incydentu była zła regulacja sprężyny blokującej trymer, co
spowodowało jego przesunięcie się do tyłu podczas fazy stromego wznoszenia za wyciągarką.
Małe doświadczenie ucznia-pilota na typie szybowca (4-ty lot) nie pozwalało mu na szybką
orientację w zaistniałej sytuacji i przestawienie trymera na właściwą pozycję.

Zalecenia profilaktyczne:
Sprawdzono regulację na pozostałych szybowcach "Junior" (nie stwierdzono uchybień) oraz
wyregulowano sprężynę blokady trymera na tym egzemplarzu.
Przeprowadzono odprawę polotową dla pilotów i uczniów-pilotów z omówieniem zdarzenia,
uczulając ich na przygotowanie przedlotowe oraz obowiązek składania sprawozdań o stanie
szybowca (podczas "zdawania” do hangaru po lotach). Przypomniano zasady wykonania lotu
(wg oceny pochylenia maski szybowca względem horyzontu, a nie po siłach na sterach, które
zależą od ustawienia trymera)

Podczas pierwszych lotów na nowym typie uczulać pilotów na położenie skrzydeł i maski
względem horyzontu oraz dynamiki sterowania szybowca (opóźnienie w działaniu sterów,
skuteczność hamulców aerodynamicznych).

ZałącznikWielkość
2006_87_U.pdf64.06 KB
comments powered by Disqus