Śmiertelny upadek pilota lotni Spectrum 144 po starcie za wyciągarką 420/11

Data zdarzenia: 
7 May, 2011 - 14:10

Lokalizacja

Poland
51° 49' 49.674" N, 16° 31' 8.616" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 420/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Leszno (EPLS)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: lotnia Spectrum 144
Znaki rejestracyjne: -

Państwowa
Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała badanie za zakończone i przyjęła treść raportu
końcowego.

W trakcie badania PKBWL ustaliła następującą przyczynę wypadku lotniczego:
1. Wykonanie przez pilota stromego wznoszenia w fazie startu za holem, co
powodowało wystąpienie zwiększonych sił na elementach łączących lotnię
z wyciągarką;
2. Sposób wykonania, modyfikacje oraz znaczy stopień zużycia tzw. uzdy łączącej
lotnię z liną holowniczą, co spowodowało jej zerwanie w czasie stromego
wznoszenia, a w konsekwencji przejście lotni do niekontrolowanego, prawie
pionowego nurkowania i zderzenia z ziemią.

PKBWL po zakończeniu badania nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych

ZałącznikWielkość
2011_0420_U.pdf144.49 KB
comments powered by Disqus