Zwiekszające się obroty czaszy głównej Sigma 370 po jej otwarciu i lądowanie skoczka na spadochronie zapasowym 1149/10

Data zdarzenia: 
9 October, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 42' 6.7536" N, 17° 51' 12.8016" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1149/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sigma 370
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono przyczyny nieprawidłowego otwarcia spadochronu, powodującego
zwiększające się obroty otwartej czaszy głównej. Skoczek otworzył czaszę główną
i otworzył czaszę zapasową.

ZałącznikWielkość
2010_1149_U.pdf58 KB
comments powered by Disqus