Przerzucenie linki przez krawędź natarcia spadochronu Tandem Sigma 370 i podwinięcie dwóch komór czaszy 1039/10

Data zdarzenia: 
12 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 42' 5.0688" N, 17° 51' 1.6776" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1039/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Tandem Sigma 370
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Nie ustalono przyczyny incydentu polegającego na przerzuceniu jednej z linek nośnych
przez lewą krawędź natarcia czaszy i podwinięcia dwóch skrajnych komór z lewej strony.
Spowodowało to obroty czaszy z tendencją do pogłębiania i przyśpieszania obrotów.
Skoczek na wysokości około 1200 m wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową.

ZałącznikWielkość
2010_1039_U.pdf59.46 KB
comments powered by Disqus